Militärmuseum Halmstad

Sorry! Museet är stängt för ombyggnad.


- men passa på att vara med på en av våra guidade visningar i sommar.

Läs mer om museets inriktningar

Danska-svenska krigen


Halland har som gränslandskap varit skådeplats för många krigshändelser under krigem med Danmark under 15- och 1600-talen.

Kalla kriget


Perioden från andra världskrigets slut till östblockets fall runt 1990 kallas allmänt för "Kalla kriget". Huvuddelen av museets samlingar är från denna tid.


Andra världskriget


Sverige var inte ett krigförande land under andra världskriget men var naturligtvis djupt involverat på många sätt ändå.  

Halland det

historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark

Slaget vid Axtorna 1565


Befälhavaren över den danska armén Daniel Rantzau fick höra att den svenska armén var på väg. Det var nu bråttom att avbryta belägringen av Varberg. Jakob Henriksson hade med sig i antal en överlägsen svensk armé. Sammandrabbningen kom slutligen att ske vid Axtorna.


Slaget vid Genevadsbron 1657


5 juni förklarade Danmark krig mot ett försvagat Sverige som redan befann sig i ett krig med Polen och Ryssland. Danskarnas mål var att tillbaka bland annat Halland som pantsattes vid freden i Brömsebro 1645. 

Slaget vid Kattarp 1657


Gustav Otto Stenbock som övertog befälet under sommaren 1657 från Per Brahe gjorde ett ödesdigert misstag. Att inte förse sig med bra underrättelseunderlag om vart den danska armén befann sig. Den svenska katastrofen var tonade upp sig för den svenska armén.


Slaget vid Halmstad 1676


Duncan med sin danska kår tvingades avbryta sin belägring av Halmstad och snabbt försöka ansluta sig till huvudarmén på andra sidan Hallandsåsen. Föga anade han att den svenska arméns förtrupper redan befann sig vid Fyllebro.


Kalla kriget

vfdjnkalvdfnv

I samarbete med