Hallands Militärhistoriska Museum

Hallands Militärhistoriska Museum är en allmännyttig ideell förening med reglerade medlemmar. Medlemmarna är Halmstad kommun, Försvarsmakten, de militära kamratföreningarna samt länsmuseet. Ordförande i föreningen är kommunfullmäktiges ordförande i Halmstad.


Museet är en del av Sveriges Militärhistoriska Arv, och har därmed statligt stöd. Museet finansieras av staten ngenom Sveriges Försvarshistoriska Museer, Region Halland, Halmstad kommun, samt genom egna intäkter.


Tidigare hette museet Garnisons- och luftvärnsmuseet och bedrev verksamhet både på Galgberget och på Skedalahed. Efter ett omfattande omstruktureringsarbete har museet nu koncentrerat all verksamhet till en plats: Skedelahed.


Skedalahed är en historisk plats i sig och användes som exercished för Hallands bataljon under andra halvan av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Därefter placerades en av Hallands regementes bataljonber där. Försvarsmakten bnedrev verksamhet på platsen ändfa fram till slutet av 1990-talet. Idag ägs området av Halmstad kommun.


För att visa på den nya, bredare verksamheten har vi också bytt namn till Hallands militärhistoriska museum. Detta för att tydligare visa att vi är ett museum för hela Halland och med ett brett militärhistoriskt perspektiv.


Under 2020 - 2022 har museet genomgått en stor flytt. Hela museet och alla samlingar har flyttat från regementsområdet på Galgberget i Halmstad, till Skedalahed strax öster om Halmstad. 


Ett nytt museum öppnade i juli 2023 med helt nya utställningar där både museets samlingar av föremål och de stora luftvärnspjäserna får större utrymme.Sveriges militärhistoriska arv


Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Vi som arbetar här:

Daniel Borgman

Museichef
Christer Fält

Rustmästare
Anna Fransisca Nilsson

Utställningsproducent