Militärmuseum Halmstad

Museet genomgår för närvarande stora förändringar, med namnbyte, flytt och fördjupat uppdrag.


Tidigare hette museet Garnisons- och luftvärnsmuseet men har nu bytt namn till Militärmuseum Halmstad. Detta för att tydligare visa att vi är ett museum för hela Halland och med ett brett militärhistoriskt perspektiv.


Under 2020 - 2022 har museet genomgått en stor flytt. Hela museet och alla samlingar har flyttat från regementsområdet på Galgberget i Halmstad, till Skedalahed strax öster om Halmstad. Skedalahed användes som exercished för Hallands bataljon under andra halvan av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.


Ett nytt museum är under uppbyggnad och kommer under 2023 att öppna med nya utställningar där både museets samlingar av föremål och de stora luftvärnspjäserna kommer att få större utrymme.

Sveriges militärhistoriska arv


Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av ett antal statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Vi som arbetar här:

Daniel Borgman

Museichef
Christer Fält

Rustmästare