Militärmuseum Halmstad

Det långsiktiga utvecklingsarbetet


Militärmuseum Halmstad (MMH) har bland annat i uppdrag att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna, och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. 


Sommaren 2022 har MMH tagit ett kliv ut i länet för att stärka  samarbetet med andra aktörer . Det är i samarbete med andra som vi kan uppfylla vårt uppdrag med att förmedlar kunskapen om "försvaret genom tiderna" men också militärhistoriska platser som till exempel slagfältet vid Halmstad från 1676 och Axtorna 1565.
"Rikssamlingar"

 

Ägs av Armémuseum och utlokaliserade till och förvaltas av fyra SMHA-museer:


- Statens samling av luftvärnspjäser (Militärmuseum, Halmstad).

- Statens militära fordon (Arsenalen, Strängnäs).

- Statens samling av artilleripjäser (Artillerimuseet, Kristianstad).

- Statens samling av rörligt kustartilleri (Museet för rörligt kustartilleri, Karlskrona).


MMH förvaltar alltså luftvärnssamlingen och kommer under de kommande åren bygga upp delar av det till en utställning i ett nytt museum på Skedalahed. Museet är en del av ett större nätverk med fokus på militärhistoriska arv.

Vi som arbetar här:

Daniel Borgman

Museichef
Christer Fält

Rustmästare
Francis Holmsten

Antikvarie